Herdenking 2020


Update 30.10.2020

Klik hier voor de foto's gemaakt door Arjan Vrieze*Livestream SHSJZ-herdenking zondag 13 september 2020 14:00 uur*


Amsterdam, 1 september 2020


Betreft jaarlijkse SHSJZ-herdenking 13 september 2020


Geachte donateur/belangstellende,

In onze brief van 6 juli 2020 zijn wij uitgebreid ingegaan op de consequenties die een aanhoudende Corona-pandemie op de organisatie van onze jaarlijkse Herdenking van de Slachtoffers van de Japanse Zeetransporten op Landgoed Bronbeek op zondag 13 september 2020 heeft.

Gezien het risico op een mogelijke besmetting heeft het bestuur in overleg met de leiding van Bronbeek besloten om binnen de mogelijkheden toch op zondag 13 september 2020 een herdenking te organiseren, maar dan in een zeer beperkte vorm, vergelijkbaar met de 4 mei herdenking op De Dam. Slechts een zeer kleine groep van uitvoerenden en sprekers zullen bij het monument aanwezig zijn, maar helaas zonder publiek; dus ook zonder de Indische maaltijd en reünie!

Toch is gebleken dat ook een dergelijke kleine uitvoering op een verder leeg Landgoed indrukwekkend en waardig kan zijn. Wij zullen streven naar een unieke herdenking van hoge kwaliteit, zo vergelijkbaar mogelijk met onze traditie, dus met muziek, voordrachten, minuten stilte, kransen en bloemlegging bij alle scheepsnamen in ons monument; een herdenking die recht doet aan de slachtoffers van de Hellships.

We zijn dan ook zeer verheugd u te kunnen meedelen dat we dankzij de inzet van de Mediagroep van het Ministerie van Defensie de gehele herdenking toch rechtstreeksvialivestreamingop uw computer, laptop of iPad in uw huiskamer kunnen brengen, zodat u toch zo direct mogelijk betrokken kunt zijn bij onze SHSJZ-herdenking.

U kunt gebruik maken van onderstaande link. Deze is nu al actief zodat u hem tijdig kunt uit proberen. U krijgt op dit moment een foto van ons monument in beeld.

De link is: https://youtu.be/WKTUc-WckOw

Vervolgens kunt u *ZONDAGMIDDAG 13 SEPTEMBER 2020 om 14:00 uur *

(let op: veel later dan u gewend bent) onze herdenking rechtstreeks bekijken.

De huidige, waarschijnlijk nog lang voortdurende, 1.5 meter-samenleving beïnvloedt niet alleen ons leven en welzijn, maar ook onze traditionele vorm van herdenken, in ieder geval zeker dit jaar. We zullen ons moeten schikken in het mogelijke, hoe moeilijk ons dat allemaal valt.

In de tussentijd hoop ik, mede namens het bestuur van de SHSJZ, dat u en uw naasten gezond en wel door deze risicovolle tijden heen zult komen en zult genieten van onze gezamenlijke herdenking op afstand.


U hartelijk groetend,


Heiko Roelfsema
Voorzitter SHSJZ 


Hier volgt de LINK voor de livestream die nu al actief is 
"Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten, zondag 13 september 2020":


 https://youtu.be/WKTUc-WckOw 

Actief op zondag 13 september 2020 van 14:00 tot ca. 15:15 uur. Daarna nog 14 dagen met dezelfde link terug te zien!!

2015.        

Monitored by BelStat - Your Site Counts