Herdenkingen van de SHSJZ


Op 27-09-2012 werd de Stichting Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten opgericht.
De voorgaande tien jaar heeft de BEGO (Bond Exgeinterneerden en Gerepatrieerden van Overzee)
de herdenkingen georganiseerd. Om de jaarlijkse herdenking ook in de toekomst zeker te stellen,
werd het noodzakelijk de concrete organisatie van de herdenkingsdag en de samenkomst in de Kumpulan
over te dragen aan een jongere generatie.

Ieder jaar wordt een speciaal Herdenkingsnummer uitgegeven. Hierin staan de verhalen van diverse sprekers.
Foto's van de Herdenking èn van de reünie na afloop in de Kumpulan laten zien hoe iedereen erbij betrokken is.

Er worden heel persoonlijke en indringende verhalen verteld tijdens de herdenking, zoals het begin

van een geschiedenis uit 2013

Dit is het verhaal over mijn vader en mij, een dochter die hij nooit heeft mogen zien…
Over twee maanden zal het zeventig jaar geleden zijn, dat mijn vader omkwam bij de torpedering
van de Suez Maru, november 1943, een macaber 'jubileum' en daarom zou ik dit verhaal willen opdragen aan Kees Maaswinkel, de maker van de documentaires over de Hell Ships, en Allan Jones, de schrijver van het boek 'The Atrocity of the Suez Maru.
Zij hebben dit verhaal voor mij compleet gemaakt.Hier vindt u de toespraken van de Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten van de herdenkingen.

Herdenking 2012
Herdenking 2013
Herdenking 2014
Herdenking 2015
Herdenking 2016
Herdenking 2017
Herdenking 2018
Herdenking 2019
Herdenking 2020t.

2015.        

Monitored by BelStat - Your Site Counts