Doelstellingen SHSJZ

Het bevorderen van de herdenking van de slachtoffers van de Japanse zeetransporten in Zuidoost-Azië die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen.

Hiertoe zal zij zo mogelijk eenmaal per jaar herdenkings- of andere bijeenkomsten organiseren.
Het bevorderen van contact tussen overlevenden, nabestaanden, familieleden en belangstellenden, alsmede diverse media. Het bevorderen van de samenwerking met aanverwante organisaties.

Stichtingsbestuur:

Drs. Heiko Roelfsema (voorzitter)
SbN bd. Henk Itzig Heine (vice-voorzitter)
Mw. Geertje Besselink (secretaris)
Dhr. Harald Meinders MSc. (penningmeester)
Mw. drs. Lilianne van Soest (bestuurslid)

Raad van Advies:

Drs. Adriaan van Dis, schrijver, journalist TV- presentator (nabestaande)
Lt.Gen.bd. Bart Hoitink, voormalig Inspecteur Generaal der Krijgsmacht
Kol. bd. Michiel Dulfer voormalig Chef Kabinet van de Com. Landstrijdkrachten,
voormalig Commandant Bronbeek
Mw. dr. Lody Pieters, zelfstandig onderzoeker WOII Zuidoost-Azië; voormalig voorzitter SHBSS (nabestaande)


De SHSJZ is met hulp van de BEGO opgericht maar zal vanaf nu financieel geheel op eigen benen moeten staan. Als u óók vindt dat de jaarlijkse herdenking op Bronbeek met ingang van 2013 plaats moet blijven vinden, dan is dat alleen mogelijk met uw financiële steun. Wij hopen dat u zich als donateur van de SHSJZ wilt aanmelden en ons jaarlijks met uw ruimhartige donatie wilt ondersteunen. Het Bestuur van de SHSJZ zal er alles aan doen om de traditionele herdenking waardig en gericht op de toekomst invulling te geven, zodat de slachtoffers en hun geschiedenis blijvend zullen worden herdacht. Wordt donateur door het bijgevoegde aanmeldings-formulier in te vullen en op te sturen naar het secretariaat SHSJZ.
Uw donatie is van harte welkom op rekeningnummer NL55 TRIO 025.481.53.32 o.v.v. donatie SHSJZ.


                                                   
2015.        

Monitored by BelStat - Your Site Counts