Landgoed Bronbeek

Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek herdenkt een bijzonder (Indisch) verleden. Het tehuis biedt ouderenzorg aan oud-militairen (veteranen) van de Nederlandse krijgsmacht en het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL). Op het landgoed Bronbeek vindt u ook een museum, herdenkingsmonumenten en een reüniefaciliteit.

Monumenten Bronbeek

Een reeks monumenten op het landgoed vervult een belangrijke rol voor veteranen en voor nabestaanden van slachtoffers van de Japanse bezetting in Zuidoost Azië in de Tweede Wereldoorlog.
Jaarlijks nemen duizenden deel aan herdenkingen bij deze monumenten.
De meeste monumenten zijn geplaatst in de periode 1985-2004.

Bij het monument voor de Slachtoffers van de Japanse Zeetransporten wordt de Herdenking meestal gehouden in september.

In 2019 is deze herdenking op zondag 15 september


Bij mooi weer kan de herdenkingsceremonie buiten gehouden worden.


We kunnen ook herdenken in een andere vorm: Nabestaanden in de eerste lijn kunnen proberen een postuurm ere teken aan te vragen.
Zo'n ereteken heet Het MOK (Mobilisatie OorlogsKruis)

Hierbij een krantenartikel als voorbeeld van onze voorzitter Heiko Roelfsema: 
2015.        

Monitored by BelStat - Your Site Counts