Hellships naar Japan – het onbekende verhaal


We hebben uw hulp nodig om iets te verwezenlijken...


Hellships naar Japan – het onbekende verhaal
Wist u dat er tijdens WOII ruim 8300 Nederlandse krijgsgevangenen naar Japan zijn ver-scheept om daar dwangarbeid te verrichten? Onder hen waren ca. 2000 mannen die reeds aan de beruchte Birma-Siam Spoorweg hadden gewerkt. Tijdens 80 zeetransporten naar Japan en in de Japanse werkkampen kwamen in totaal bijna 11.000 van de ruim 18.000 krijgsgevangenen om. Een onbekend verhaal dat nu eindelijk – na 75 jaar - brede aandacht verdient.
Help ons om het verhaal over deze ellendige episode uit de vergetelheid te halen!
Stichting Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten in Zuidoost Azië 1942-1945 (SHSJZ) heeft het initiatief genomen om een documentaire over deze Hellships naar Japan te maken. De kosten hiervoor worden begroot op € 20.000,-. Via subsidies en bijdragen van collega-stichtingen hebben we inmiddels € 15.000,- toegezegd gekregen, maar voor de ont-brekende € 5.000,- hebben we de financiële steun van particulieren – dus van u! - hard nodig. Elk bedrag is natuurlijk welkom, maar doneert u € 30 of meer, dan krijgt u een dvd van deze documentaire gratis toegestuurd.


Stort uw bijdrage op NL 55 TRIO 0254815332 ten name van SHSJZ onder vermelding van ‘Docu Hellships’.
Vermeld daarbij uw naam en adres, zodat we de dvd naar u kunnen versturen. Als u uw mailadres ook vermeld of opstuurt naar info.shsjz@gmail.com dan kunnen wij u op de hoogte houden van de voortgang van dit project.


Hellships naar Japan is een documentaire van ca. 30 minuten over de Japanse zeetransporten van geallieerde krijgsgevangenen naar Japan. In totaal werden meer dan 130.000 krijgsgevan-genen onder mensonterende omstandigheden op ca. 185 Hellships tijdens meer dan 350 transporten verplaatst met als doel dwangarbeid aan spoorlijnen en vliegvelden te verrichten. Meer dan 50.000 van de 130.000 krijgsgevangenen werden tijdens WOII naar Japan ver-scheept om daar in de mijnen en fabrieken te werken. Van de 80 schepen die naar Japan voe-ren, vergingen er 24 door torpedering en/of bombardement door geallieerde duikboten of vliegtuigen. Dit verhaal moet verteld worden.


Deze nieuwe documentaire is het vierde deel in een serie over de Hellship-transporten. In de periode 2008-2013 heeft cineast Kees Maaswinkel in opdracht van het Veteraneninstituut door middel van interviews met overlevenden en historisch onderzoek materiaal verzameld voor vier documentaires (in Nederlands en Engels):
1. over de transporten naar Flores en de Molukken en terug i.v.m. de aanleg van vliegvelden aldaar https://youtu.be/jZFeSSxOSOE
2. over de transporten naar Sumatra i.v.m.de aanleg van de Pakan Baroe-spoorlijn https://youtu.be/bzQ2ijFQwnA
3. over de transporten naar Birma en Siam (Thailand) i.v.m. de aanleg van de Birmaspoor-lijn https://youtu.be/PE9juMkvrcA
4. over de krijgsgevangenen-transporten naar Japan in verband met dwangarbeid op ver-schillende locaties in Japan.
Documentaires 1-3 zijn in de periode 2011-2014 uitgebracht en uitgezonden, maar het mate-riaal voor documentaire 4 is wegens gebrek aan financiën ‘op de plank’ blijven liggen.
De documentaire Hellships naar Japan zal onder de aandacht worden gebracht van het grote (inter)nationale publiek (2e, 3e en 4e generatie) via de nationale televisie, social media, websi-te SHSJZ en websites medefinanciers, verspreiding en verkoop van de dvd in een Nederlandse en Engelse versie, vertoning bij educatieprojecten in het voortgezet onderwijs.


tekening Nitimei Maru Foto beeldbank WO2-NIOD
2015.        

Monitored by BelStat - Your Site Counts