ANBI gegevens

Vanaf  januari 2016 heeft de SHSJZ een zgn. ANBI-status. Dit wil zeggen dat onze stichting door de belastingdienst wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI status heeft als voordeel dat donateurs hun giften kunnen aftrekken van de belasting. Een (financiële) openheid is voor een ANBI instelling verplicht. Hieronder delen we dan ook graag alle actuele gegevens.

 

Stichting Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten 1942-1945

RSIN-nummer 851996760


Secretariaat

Mevr. G. Besselink 
Haarbrinksbosweg 1
7428 ME Deventer
Tel. 06.20.976.818
email: info.shsjz@gmail.com


Stichtingsbestuur:

Drs. Heiko Roelfsema (voorzitter)  
SbN bd. Henk Itzig Heine (vice-voorzitter)  
Mw. Geertje Besselink (secretaris)  
Dhr. Harald Meinders MSc. (penningmeester)  
Mw. Lies Harwig (bestuurslid)
Mw. drs. Lilianne van Soest (bestuurslid) 

Raad van Advies:

Jhr. mr. Aarnout Loudon, voormalig President-directeur Akzo Nobel, oud-senator (nabestaande)
Drs. Adriaan van Dis, schrijver, journalist TV- presentator (nabestaande)
Lt.Gen.bd. Bart Hoitink (voormalig Inspecteur Generaal der Krijgsmacht)
 
Kol. Michiel Dulfer (Chef Kabinet van de Commandant Landstrijdkrachten, voormalig Commandant Bronbeek)

Het bestuur en de Raad van Advies zijn onbezoldigd, afgezien van kostenvergoedingen.

 

Doelstellingen

Het bevorderen van de herdenking van de slachtoffers van de Japanse zeetransporten in Zuidoost-Azië die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen.

Hiertoe zal zij zo mogelijk eenmaal per jaar herdenkings- of andere bijeenkomsten organiseren.

Het bevorderen van contact tussen overlevenden, nabestaanden, familieleden en belangstellenden, alsmede diverse media. Het bevorderen van de samenwerking met aanverwante organisaties

 

Beleidsplan

De SHSJZ wil haar doelen bereiken door

1.      te herdenken en samen te komen

2.      actief te zijn binnen relevante netwerken

      3.      donateurs te betrekken en informeren, subsidies te verwerven


Ad 1. Herdenken en reünie

De SHSJZ blijft jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst en reünie organiseren medio september. Voor de enkele nog levende slachtoffers en voor de nabestaanden blijkt de herdenking keer op keer een nuttige en nodige bijeenkomst. De nieuwe uitbreiding van het monument op Bronbeek is een ware aanvulling op de bijeenkomst. De stichting draagt ook zorg voor het onderhoud van het monument te Bronbeek. 

 

Ad 2. Netwerk

Onze stichting is bijzonder actief binnen het landelijke netwerk van herdenken en werkt samen met de vele aanpalende stichtingen en verenigingen, zoals BEGO, Stichting Japanse Vrouwenkampen, Stichting Jongens in Japanse Kampen '42-'45, Stichting Herdenking Birma-Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg (SHBSS) en verscheidene koepelorganisaties. De goede contacten met Landgoed Bronbeek en stichting Vrienden van Bronbeek worden gekoesterd. Onze voorzitter is een vertrouwd gezicht binnen de verschillende overlegstructuren.

Het is voor onze stichting belangrijk onze identiteit uit te dragen. Dit neemt echter niet weg dat wij ons realiseren dat met het verstrijken van de tijd de vormen waarin we herdenken en met reünies samenkomen onder de loep genomen moeten worden. Het bestuur wisselt daar onderling over van gedachten maar ook met onze partners en uiteraard met de Raad van Advies.

 

Ad 3. Donateurs, subsidie

Onze inkomsten komen voor het grootste gedeelte uit donaties van ongeveer 100 donateurs. Daarnaast ontvangen wij subsidies van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het Veteraneninstituut, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn. Donaties en subsidies komen geheel ten goede aan de doelstellingen.

 

 

Verslag activiteiten: zie andere delen website

Klik hier voor het Financieel jaarverslag 2020

Klik hier voor het Financieel jaarverslag 2019

Klik hier voor het Financieel jaarverslag 2018 

Klik hier voor de toelichting Jaaroverzicht 2018 SHSJZ 2015. Made by Chimofu.nl      

Monitored by BelStat - Your Site Counts